วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมปั่นจักรยาน

          กิจกรรมปั่นจักรยานเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาพลศึกษาเป็นกิจกรรมที่ปั่นจักรยานเพื่อเก็บระยะทางให้ได้ตามที่กำหนด
ประโยชน์ของกิจกรรมปั่นจักรยาน
1.เป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2.เป็นการฝึกความอดทน
3.เป็นการฝึกความสามัคคี
4.เป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลาย
5.เป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น