วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมปั่นจักรยาน

          กิจกรรมปั่นจักรยานเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาพลศึกษาเป็นกิจกรรมที่ปั่นจักรยานเพื่อเก็บระยะทางให้ได้ตามที่กำหนด

กิจกรรมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว(บ้านหอมเทียน)

 


        กิจกรรมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว(บ้านหอมเทียน) เป็นกิจกรรมที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี

กิจกรรมการรับน้อง

 
 
 
 
  
 
 
 
 
       กิจกรรมรับน้องก็จะมีฐานกิจกรรมให้น้องๆทำ และหลังจากทำกิจกรรมก็จะมีบายศรีสู่ขวัญน้องๆ และการบูมน้องๆ